Generačné rozdiely

Dobrý deň,

v rámci písania mojej stredoškolskej odbornej činnosti na Obchodnej Akadémií v Lučenci sa venujem analýze generačných rozdielov a vplyvu politických zmien na vývin jednotlivca. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie maximálne 5 minút. Chcem Vás poprosiť, aby ste ho vyplnili pravdivo. Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú použité výlučne pre potreby mojej práce. Vopred ďakujem každému, kto si nájde čas na vyplnenie dotazníka.

Viktória Tóthová

Spustiť dotazník