.

Sportaanbod kwetsbare volwassenen Amersfoort

Geachte Heer / Mevrouw, wij onderzoeken de behoeften van psychisch kwetsbare volwassenen in Amersfoort. Wij vragen u vriendelijk om een aantal korte vragen te beantwoorden.

Beveiligd
Sportaanbod kwetsbare volwassenen Amersfoort

Sinds de decentralisatie in het sociaal domein is de aandacht voor sport en bewegen als middel flink toegenomen. Dat is logisch want voldoende sporten en bewegen kan op verschillende manieren bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het is dan ook van groot belang dat er voldoende sportaanbod is voor deze doelgroep, dat het aanbod vindbaar is, bereikbaar en betaalbaar is en aansluit bij de wensen van de mensen.


De SRO en de gemeente Amersfoort willen het sport- en beweegaanbod voor (psychisch) kwetsbare volwassenen in Amersfoort in kaart brengen en onderzoeken aan welke sport- en beweegactiviteiten nog behoefte is. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen willen we graag enkele vragen stellen.

Sportaanbod kwetsbare volwassenen Amersfoort
1

Wat is uw naam?

2

Voor welke organisatie bent u werkzaam?

3

Wat is uw functie bij de organisatie?

4

Wat is uw telefoonnummer?

5

Wat is uw emailadres?

Sportaanbod kwetsbare volwassenen Amersfoort
6

Bent u bekend met het huidige aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in Amersfoort?

Kies één antwoord
7

Hoe vaak maken de mensen die u begeleidt gebruik van sport- en beweegvoorzieningen in Amersfoort?

Kies één antwoord
8

Is het aanbod bij de mensen die u begeleidt voldoende bekend?

Kies één antwoord
Sportaanbod kwetsbare volwassenen Amersfoort
9

Hoe ver wonen de mensen die u begeleidt van een geschikte sport- en beweegvoorziening?

Kies één of meer antwoorden
10

Hebben de mensen die u begeleidt toegang tot vervoer om naar sport- en beweegvoorzieningen te gaan?

Kies één antwoord
11

Hoe belangrijk is de afstand tot sport- en beweegvoorzieningen voor de mensen die u begeleidt?

Kies één antwoord
12

Wat is de maximale afstand die de mensen naar een sport- en beweegvoorziening willen afleggen?

Kies één antwoord
Sportaanbod kwetsbare volwassenen Amersfoort
13

Welke soorten sport- en beweegactiviteiten hebben de voorkeur van de mensen die u begeleidt?

Kies één of meer antwoorden
14

Wat houdt de mensen die u begeleidt eventueel tegen om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten?

Kies één of meer antwoorden
15

Wat vindt u van de kosten voor het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen voor de mensen die u begeleidt?

Kies één antwoord
16

Hoeveel zijn de mensen die u begeleidt bereid te betalen per maand voor sport- en beweegactiviteiten?

Kies één antwoord
Sportaanbod kwetsbare volwassenen Amersfoort
17

Hebben de mensen die u begeleidt interesse om meer te weten te komen over de mogelijkheden?

Kies één antwoord
18

Hebt u wensen voor specifiek sport- of beweegaanbod of hebt u andere toevoegingen?