Koncepce bydlení města Polička - samostatně žijící mladí

Dobrý den,

tento dotazník mapuje potřeby bydlení mladých samostatně žijících osob, které nyní bydlí či chtějí bydlet ve městě Polička. 

Zjištěné informace budou jedním z podkladů pro aktualizaci koncepce bydlení města Poličky, která má za cíl shrnout informace o nabídce a poptávce po bydlení a zlepšit tak v dlouhodobém výhledu kvalitu bydlení v našem městě. 

Dotazník zabere maximálně 10 minut.

Děkujeme za Váš zájem a pomoc při získávání důležitých znalostí o potřebách Poličáků. 

Za tým koncepce bydlení

Pavel Štefka, místostarosta

Anita Stanislavová, zpracovatelka

Spustit dotazník teď