.

Jak poznat že jsem úchyl?

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často máte myšlenky nebo chování spojené s neobvyklými sexuálními preferencemi?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak byste ohodnotil(a) míru vašich neobvyklých sexuálních preferencí?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10.
3

Popište stručně vaše myšlenky nebo chování spojené s neobvyklými sexuálními preferencemi.

Odpovězte co nejupřímněji.
4

Cítíte se kvůli svým myšlenkám nebo chování svírající útrapy?

Vyberte jednu možnost.
5

Máte někdy pocity viny nebo studu kvůli vašim sexuálním preferencím?

Vyberte jednu možnost.
6

Jaký je váš věk?

Napište prosím svůj věk.
7

Jak často navštěvujete terapeuta nebo psychologa kvůli svým myšlenkám nebo chování?

Vyberte jednu možnost.
8

Jaké důsledky má vaše chování nebo myšlenky na vaše osobní ili pracovní život?

Odpovězte co nejupřímněji.
9

Kolik hodin týdně věnujete sledování pornografie?

Napište prosím počet hodin.
10

Jaká je vaše celková spokojenost se svým životem?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10.