DOTAZNÍK NA HODNOTENIE KVALITY MATERSKEJ ŠKOLY DOLNÁ BREZNICA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI DETÍVážení rodičia,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu materskej školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Naším cieľom je vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí, k čomu nám pomôže aj Vaša spätná väzba. Dotazník je anonymný, jeho vyplnenie dobrovoľné a jeho výsledky budú použité pre potreby MŠ a na jej skvalitnenie.

Spustiť dotazník