.

Hudební nauka 2. ročník

Milí žáci, připravila jsem pro vás souhrnné opakování, prosím o jeho vyplnění. 


Zabezpečeno
HN 2. ročník
1

Napiš prosím své jméno :-)

2

Vyber obrázek na kterém je violoncello.

Vyberte jednu obrázkovou odpověď
3

Vyber správné pořadí křížků.

Vyberte jednu odpověď
4

Kolik křížků má stupnice A dur?

Použijte pouze číslice
5

Seřaď dynamická znaménka od nejslaběji po nejsilněji.

Přesunutím položek změňte jejich pořadí
6

Křížek před notou zvyšuje její výšku o půl tónu.

Vyberte jednu odpověď
7

Napiš 2 dechové žesťové nástroje.

8

Decrescendo (zeslabovat) značíme v notách:

Vyberte jednu obrázkovou odpověď
9

Ritardando znamená zrychlovat.

Vyberte jednu odpověď
10

Napiš, co tě v letošním roce v nauce bavilo nebo co se ti naopak nelíbilo. :-)