.

Marketingová komunikácia Holistického centra Anaháta z pohľadu zákazníka

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Veková kategória

Vyberte jednu odpoveď
2

Ekonomický status

Vyberte jednu odpoveď
3

Ako ste sa dozvedeli o holistickom centre Anaháta?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Ako často navštevujete hodiny jógy a Qi kungu v Holistickom centre Anaháta?

Vyberte jednu odpoveď
5

Aké typy hodín preferujete?

Vyberte jednu odpoveď
6

Navštevujete workshopy v Anaháte?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Aké workshopy by ste v Anaháte uvítali?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

Ktoré z týchto nástrojov marketingovej komunikácie Holistického centra Anaháta považujete za najúčinnejšie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
9

Aké kritéria sú pre Vás pri výbere Holistického centra najdôležitejšie?

Vyberte jednu alebo maximálne 3 odpovede
10

Ako často navštevujete webovú stránku Holistického centra Anaháta alebo sledujete náš profil na sociálnych sieťach?

Vyberte jednu odpoveď
11

Aké kritériá Vás motivovali zvoliť si Holistické centrum Anaháta pred inými možnosťami?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
12

Preferujete dostávať informácie o aktivitách centra e-mailom, cez sociálne siete alebo iným spôsobom?

Vyberte jednu odpoveď
13

Newslleter ma neobťažuje ak je posielaný:

Vyberte jednu odpoveď
14

Odporučili by ste Holistické centrum Anaháta niekomu inému? Ak áno, akým spôsobom by ste opísali svoju skúsenosť s centrom?

Vyberte jednu odpoveď
15

Aké informácie by ste chceli mať k dispozícií pri výbere Jógového a holistického centra, ktoré Vám momentálne chýbajú?

Napíšte jedno alebo viac slov..
16

Ďakujeme za Váš čas! Ak máte ďalšie pripomienky, nápady alebo poznámky, ktoré by ste nám chceli poskytnúť, prosím, napíšte ich sem:

Napíšte jedno alebo viac slov...