.

Analiza oddziaływania kultury organizacyjnej na realizację projektów IT

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Definicja kultury organizacyjnej

Definicja kultury organizacyjnej
1

Ocena kultury organizacyjnej

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
2

Wpływ kultury na realizację projektów

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
3

Motywacja i zaangażowanie

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
4

Efektywność zarządzania projektami

1- zdecydowanie się nie zgadzam, 5 - zdecydowanie się zgadzam
Przydziel 0.05 punktów
Zarządzanie projektami IT w mojej organizacji jest efektywne dzięki naszej kulturze organizacyjnej
0
0
5
Kultura organizacyjna przyczynia się do sukcesu projektów IT w mojej firmie
0
0
5
5

Kultura organizacyjna mojej firmy skutecznie wspiera pracę zdalną

Wskaż, do której wartości się skłaniasz
0
Zdecydowanie się nie zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
0
Lewa
Prawa
Definicja kultury organizacyjnej