Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Ověření TOP 10 z Fóra 2017

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. (Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2017.) Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán.

Ukončení ankety proběhne 26.9.2017.

Předem děkujeme za spolupráci.

1 Ověření TOP 10 z Fóra 2017
Povinná odpověď

 • 1. Řešení bezpečného přechodu a výjezdu od nádraží na křižovatce u ZZN.
 • 2. Rekonstrukce budov v areálu nemocnice.
 • 3. Vybudování zázemí pro volný čas náctiletých.
 • 4. Proměna parku za nemocnicí na rekreační zónu s cyklostezkami a sportovišti.
 • 5. Rekonstrukce bazénu - koupaliště.
 • 6. Výměna povrchu štěrkových ulic.
 • 7. Umístění přechodu pro chodce v Žižkově ul. (u obchodu Batvy laky).
 • 8. Vybudování cyklostezek.
 • 9. Zajištění kvalitní výsadby a údržby zeleně.
 • 10. Zřízení "taxi" pro seniory.
 • 11. Rekonstrukce MŠ Kollárova.
 • 12. Rekonstrukce sportovního areálu na Kutilce.
 • 13. Rekonstrukce ZŠ pod domovem Anna.
 • 14. Rekonstrukce kostela sv.Havla.
 • 15. Zajištění bezbariérového přístupu do knihovny - výtah (č.p. 1).
 • 16. Doplnění materiálního vybavení ZŠ Tyršova.
 • 17. Prohloubení spolupráce školních parlamentů s městem.
 • 18.
Zbývá 100 znaků