Powered by

Ověření TOP 10 z Fóra 2017

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. (Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2017.) Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán.

Ukončení ankety proběhne 26.9.2017.

Předem děkujeme za spolupráci.

Spustit dotazník