Průzkum zájmu o podporu elektromobility v garážích našeho domu / Survey of Interest in E-mobility Support in Our House Garages

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. (Jedná se pouze o indikativní a nezávazný průzkum zájmu vlastniků) 


Hello,

Please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire (This is an indicative and non-binding survey of owner interest only)

Spustit dotazník teď/START THE QUESTIONNAIRE