.

Effectmeting

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Werkdoel 1
1

In hoeverre ervaart u minder overprikkeling tijdens het sporten sinds het begin van dit traject? (Schaal van 1-10)

Use digits only
Werkdoel 1
2

Welke strategieën gebruikt u om overprikkeling te reguleren tijdens het sporten? (Open vraag)

Werkdoel 1
3

Voelt u dat u in staat bent om tijdens het sporten beter om te gaan met overprikkeling dan voorheen? (Ja/Nee)

Werkdoel 1
4

Heeft u het gevoel dat u meer controle heeft over uw emoties tijdens het sporten? (Schaal van 1-10)

Werkdoel 1
5

Heeft u een nieuwe techniek geleerd om stress te verminderen tijdens het sporten in week 1? (Ja/Nee)

Werkdoel 1
6

Hoe vaak heeft u deze techniek(en) toegepast tijdens het sporten? (Nooit/Soms/Vaak/Altijd)

Werkdoel 1
7

Hoe effectief vond u de techniek(en) die u hebt geleerd? (Schaal van 1-10)

Werkdoel 1
8

Heeft u een effectieve ontsnappingsstrategie geleerd om overprikkeling te reguleren in week 2? (Ja/Nee)

Werkdoel 1
9

Hoe vaak heeft u deze strategie(en) toegepast tijdens het sporten? (Nooit/Soms/Vaak/Altijd)

Werkdoel 1
10

Hoe effectief vond u de ontsnappingsstrategie(en) die u hebt geleerd? (Schaal van 1-10)

Werkdoel 1
11

Bent u zich in week 3 minimaal 1 keer bewust geweest van uw fysieke en emotionele toestand tijdens het sporten? (Ja/Nee)

Werkdoel 1
12

Hoe vaak heeft u vroegtijdige tekenen van overprikkeling kunnen herkennen en managen? (Nooit/Soms/Vaak/Altijd)

Werkdoel 1
13

Hoe zou u uw zelfbewustheid tijdens het sporten beoordelen sinds het begin van dit traject? (Schaal van 1-10)

Werkdoel 1
14

Heeft u aan het eind van week 4 meer zelfvertrouwen in het navigeren door sportomgevingen? (Ja/Nee)

Werkdoel 1
15

Hoe vaak heeft u gemerkt dat uw zelfvertrouwen is toegenomen tijdens sportactiviteiten? (Nooit/Soms/Vaak/Altijd)

Werkdoel 1
16

Hoe zou u uw zelfvertrouwen tijdens het sporten beoordelen sinds het begin van dit traject? (Schaal van 1-10)

Werkdoel 1
17

Zijn er nog dingen niet gevraagd of benoemd die je wel nog zou willen delen?