.

Rasismus

Dobrý den, náš dotazník je na téma rasismu a jeho řešení. Dotazník zabere cca 5-10min, odpovědi jsou anonymní, a váš názor velmi pomůže v našem výzkumu.

Zabezpečeno
1

Věk:

2

Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď
3

Národnost:

4

Myslíte si, že rasismus je stále problém ve společnosti ?

Vyberte jednu odpověď
5

Setkali jste se někdy s rasismem ?

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud ano, zkuste popsat vaší zkušenost:

7

Mají média na rasismus vlil ?

Vyberte jednu odpověď
8

Myslíte si, že školy dostatečně řeší problematiku rasismu ?

Vyberte jednu odpověď
9

Máte přátele z různých rasových skupin ?

Vyberte jednu odpověď
10

Cítíte se pohodlně, když mluvíte o rasismu ?

Vyberte jednu odpověď
11

Myslíte si, že vzdělávání o rasismu ho může ve společnosti snížit ?

Vyberte jednu odpověď
12

Myslíte si, že zákony o rasové diskriminaci jsou důležité ?

Vyberte jednu odpověď
13

Je podle vás možné, úplně odstranit rasismus ze společnosti ?

Vyberte jednu odpověď
14

Co by se mělo udělat proti rasismu ?

15

Jaké jsou vaše názory na rasismus ?