.

Leertraject leerlingen IC

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Lopen er bij jullie op de afdeling:

Kies één antwoord
2

Ziet het leertraject van HBO-V studenten er anders uit als die van de HBO-TV?

Kies één of meer antwoorden
3

Welke middelen gebruiken jullie rondom de inwerkperiode van een HBO-V student.

Kies één of meer antwoorden
4

Ervaart u een verschil in niveau tussen de HBO-V en HBO-TV studenten? (Indien nee, ga verder naar vraag 6)

Kies één antwoord
5

Kan een passend leertraject voor HBO-V studenten hier verandering in brengen? Zo ja, wat lijkt u de juiste oplossing?

6

Wat hebben begeleiders nodig om de HBO-V student beter te kunnen begeleiden?