LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Inventarisatie zorg & technologie (Studenten zorg en welzijn, BOL en BBL)

Enquête beëindigd.

Beste student

Dank je voor het bezoeken en invullen van onze enquête. De vragen worden anoniem verwerkt

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, help je om de beste resultaten te behalen.

De enquête maakt deel uit van een reeks onderzoeken in het kader van zorg en technologie binnen het practoraat Tech@adoptie.

Wij vinden vooral de antwoorden op de open vragen zeer belangrijk. Neem hier je tijd voor!

Wil je zelf ook deelnemen aan onderzoek binnen je opleiding, neem dan contact op met Rob Schrijver, docent verpleegkunde: r.schrijver@rijnijssel.nl

1 Welke opleiding volg je momenteel?
Vereist antwoord

2 Aan welke school studeer je?
Vereist antwoord

3 Volg je een BOL of een BBL opleiding?
Vereist antwoord

4 Heb je een keuzedeel rond "Zorg en technologie" of "Innovatie" afgerond? Of volg je die momenteel?
Vereist antwoord

5 Wat heb je vooral geleerd bij het afronden van het keuzedeel (vorige vraag)? Beschrijf je belangrijkste leeropbrengsten. Waar heb je het meest aan gehad?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

6 Als je een keuzedeel hebt afgerond, wat heb je dan eventueel gemist? Wat zou er, volgens jou, minimaal in moeten zitten?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

7 Welk van de onderstaande afbeeldingen vind jij horen bij zorgtechnologie? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

8 Gebruik jij in de stage of in je (bij)baan zorgtechologie?
Vereist antwoord

9 Welke soorten zorgtechnologie ken je uit je stage of (bij)baan? Beschrijf wat je kent en wat je eventueel ook gebruikt. Beschrijf waar het voor gebruikt wordt en of dat (volgens jou) de juiste toepassing is.
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

10 Voel jij je voldoende in staat om zorgtechnologie te gebruiken in je stage of (bij)baan?
Vereist antwoord

11 Wat zou jij nodig hebben om meer bekwaam te worden in het gebruik van technologie in de zorg?
Vereist antwoord

12 Op welke manier kan het onderwijs jou ondersteunen om bekwamer te worden in het gebruik van technologie in zorg of welzijn?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

13 Op welke manier kan jouw stage of (bij)baan jou ondersteunen in het bekwamer worden in het gebruik van technologie in zorg of welzijn?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

14 In hoeverre ben je bekend met het practoraat Tech@doptie en hun doelen en werkzaamheden? Beschrijf wat je al weet.
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

15 Zou jij zelf betrokken willen zijn bij het onderzoeken van zorgtechnologie (bijvoorbeeld via het practoraat Tech@doptie)?
Vereist antwoord

16 Zouden we jou mogen uitnodigen voor verdiepende vragen, naar aanleiding van de enquête?
Vereist antwoord

17 Als je op een van de vorige twee vragen 'ja' hebt geantwoord, laat dan hieronder je mailadres en/of studentnummer achter.

250 tekens resterend