Oosterparkbuurt Amsterdam Leger des Heils locatie onderzoek

Geachte Heer / Mevrouw,


Vanaf 1 november 2023 ben ik, Lianne Boots, aangesteld als locatiecoördinator bij het Leger des Heils op locatie Derde Oosterparkstraat 271 bij u/jou in de buurt. Om de buurt wat beter te leren kennen en te weten waar de behoeftes liggen zou ik u graag een paar vragen willen stellen. 


Neem alstublieft een paar minuten tijd

om de volgende enquête in te vullen. Het betreft 8 vragen waarmee u mij en het Leger des Heils helpt om onze locatie beter aan te laten sluiten op de buurtbehoeftes.

Enquête starten