.

Enquête over de vorm en inhoud van de praktische handleiding en de poster.

Beste respondent, ik waardeer je deelname aan dit onderzoek enorm. Dit enquête maakt deel uit van mijn scriptieonderzoek en is bedoeld om de criteria voor de beroepsproducten zo concreet mogelijk te maken.


De enquête bestaat uit 32 vragen en zal naar verwachting ongeveer 20-25 minuten in beslag nemen. Alvast bedankt voor je tijd en toewijding.

Beveiligd
Hoe zou de praktische handleiding en de poster er qua inhoud en vorm eruit moeten zien? (NB: de praktische handleiding is bedoeld voor de hulpverleners zelf)
1

Waar gaan de meest voorkomende financiële vragen van jongeren die 18 worden of zijn geworden over?

Kies één of meer antwoorden
2

Wat voor informatie moet worden opgenomen in zowel de praktische handleiding als op de poster over zorgverzekeringen en zorgtoeslagen om jongeren goed te kunnen adviseren en te informeren?

(Denk aan wie, wat, wanneer, hoe, welke, waarom etc...)
3

Wat voor informatie moet worden opgenomen in zowel de praktische handleiding als op de poster over belastingaangifte en belastingteruggave om jongeren goed te kunnen adviseren en te informeren?

4

Wat voor informatie moet worden opgenomen in zowel de praktische handleiding als op de poster over studiefinanciering en zaken omtrent DUO om jongeren goed te kunnen adviseren en te informeren?

5

Wat voor vragen hebben jongeren meestal als het gaat over omgaan met geld?

(denk aan budgetteren, sparen etc...)
6

Waar gaan de meest voorkomende juridische vragen van jongeren die 18 worden of zijn geworden over?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
7

Licht je antwoord(en) op vraag 6 toe.

8

Op welke manier zou je informatie over diverse relevante onderwerpen het liefst gepresenteerd willen zien in de handleiding voor jullie hulpverleners?

9

Welke specifieke rechten en plichten van jongeren die 18 jaar of ouder zijn moeten volgens jou worden opgenomen in de handleiding?

Jongeren weten vaak niet wat de gevolgen zijn als ze bepaalde handelingen niet verrichten. Het is essentieel dat jongeren zich bewust zijn van de mogelijke consequenties van hun acties. Door jongeren inzicht te geven in de gevolgen van bepaalde handelingen, kunnen ze weloverwogen keuzes maken en complicaties in de toekomst voorkomen. Beantwoord de volgende vraag.

10

Welke specifieke gevolgen van het niet uitvoeren van financieel-juridische handelingen moeten in de handleiding worden opgenomen? Kun je voorbeelden geven van de gevolgen die jongeren vaak niet overzien?

(denk bijvoorbeeld aan het niet betalen van de maandelijkse zorgpremie)

Om de financiële redzaamheid van jongeren te vergroten, zijn er een aantal tools en hulpmiddelen te vinden die jongeren kunnen gebruiken bij het uitvoeren van bepaalde taken. Geef hieronder aan welke tool(s)/hulpmiddel(en) je een geschikte manier vind voor jongeren.

11

Op een schaal van 1 tot en met 5, hoe nuttig vind je het om jongeren te informeren over een oefentool voor het doen van belastingaangifte?

question image
12

Op een schaal van 1 tot en met 5, hoe nuttig vind je het om jongeren te informeren over het tool van Nibud die helpt bij het regelen van (beginnende) schulden en het maken van een persoonlijke aflosplan?

question image
13

Op een schaal van 1 tot en met 5, hoe nuttig vind je het om een template voor een budgetplan gereed te hebben voor jongeren die er behoefte aan hebben?

14

Hoe zou je het vinden als de leerdoelen die door het Nibud zijn geformuleerd voor jongeren, om stapsgewijs financiële vaardigheden en kennis op te bouwen, samengevat worden opgenomen in de praktische handleiding? Denk je dat deze leerdoelen jullie hulpverleners zou helpen bij het bieden van optimale ondersteuning bij financiële vraagstukken? In de afbeelding hieronder is een deel van deze leerdoelen te zien.

question image
15

Welke aanvullende tools of hulpmiddelen (m.b.t. vergroten van de financiële redzaamheid) zouden volgens jou nuttig zijn om in de handleiding op te nemen?

Jongerenwerk is uniek. Het opbouwen en onderhouden van relaties vormt de basis van hun werk. Daarom is het belangrijk dat jongerenwerkers, naast het inhoudelijke deel, ook aandacht besteden aan de manier waarop de informatie en ondersteuning worden geboden. De volgende vragen gaan over de manier van omgang en informatieoverdracht in het contact met jongeren. 

16

Hoe zou het zijn om een methodiekbeschrijving voor informatie en advies op te nemen in de praktische handleiding die jullie hulpverleners kunnen raadplegen? De methodiekbeschrijving gaat over hoe te handelen in en hoe invulling te geven aan het contact met jongeren. Licht je antwoord toe.

17

Welke methoden en benaderingen vind je het meest effectief voor deze doelgroep?

18

Wat zijn de belangrijkste factoren om rekening mee te houden bij het geven van informatie en ondersteuning aan jongeren?

19

Hoe zou je dit willen terug zien in de praktische handleiding?

20

Welke vorm van de praktische handleiding heeft jouw voorkeur?

21

Welke voordelen zie je in een online versie van de handleiding?

22

Welke voordelen zie je in een schriftelijke versie van de handleiding?

23

Wat voor extra functionaliteiten zou je graag willen zien in de online versie?

(bijvoorbeeld links, of interactieve elementen)
24

Hoeveel pagina's vind je dat de praktische handleiding ongeveer zou moeten bevatten?

Gebruik alleen cijfers

Naar aanleiding van de resultaten van de interviews en het literatuuronderzoek is er besloten om naast een praktische handleiding voor de hulpverleners, een poster te creëren waarop informatie wordt opgenomen over relevante financieel-juridische onderwerpen waar jongeren vaak vragen over hebben bij de overgang naar volwassenheid. De volgende vragen gaan over de poster.

25

Hoe zou de poster er volgens jou in het algemeen eruit moeten zien?

26

Wat zijn volgens jou de belangrijkste elementen die de toegankelijkheid van een poster voor jongeren vergroten?

27

Welke visuele en inhoudelijke aspecten moeten aanwezig zijn om de poster aantrekkelijk en begrijpelijk te maken voor jongeren? Licht je antwoord toe.

(Bijvoorbeeld het gebruik van grafische elementen, eenvoudige taal, korte teksten etc.)
28

Welke indeling zou de leesbaarheid voor jongeren verbeteren?

(Je kunt twee opties aanvinken)
29

Hoe zou het zijn als de poster interactieve elementen bevat, zoals QR-codes die leiden naar meer informatie of online tools? Licht je antwoord toe.

30

Heb je suggesties voor het ontwerp of de lay-out van de poster om deze beter aan te laten sluiten bij de behoeften van jongeren?

31

Welke bronnen kunnen worden gebruikt om betrouwbare informatie te verkrijgen voor op de poster?

32

Heb je nog aanvullende opmerkingen of suggesties voor de praktische handleiding en de poster? Alle feedback is welkom en helpt mij om de materialen zo relevant en nuttig mogelijk te maken.