.

Dotazník spokojenosti s firemní akci Questionnaire of satisfaction with the company event Анкета задоволеності заходом компанії "DAIHO Family Day"

Vážená paní, vážený pane,

Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete se zjištěním, jak jsou zaměstnanci naši společnosti spokojení s již proběhlou akci „Family day“. Vaše odpovědi jsou zcela anonymní, proto Vás poprosíme o maximální upřímnost. Velice Vám děkujeme za Váš čas.

Dear Madam, dear Sir,

By filling out this questionnaire, you will help us find out how satisfied our company's employees are with the "Family day" event that has already taken place. Your answers are completely anonymous, so we ask you to be as honest as possible. Thank you very much for your time.

Шановна пані, шановний пане,

Заповнивши цю анкету, ви допоможете нам дізнатися, наскільки співробітники нашої компанії задоволені вже проведеним заходом «Family day». Ваші відповіді повністю анонімні, тому просимо бути максимально чесними. Дуже дякую за ваш час.

Zabezpečeno
1

Co se Vám líbilo na firemní akci? What did you like about the company event? Що вам сподобалося на корпоративному заході?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Kde jste se dozvěděl/a o chystané akci? Where did you find out about the upcoming event? Звідки ви дізналися про майбутню подію?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jste kmenový zaměstnance DAIHO nebo agenturní? Are you a regular employee of DAIHO or an agency? Ви штатний співробітник DAIHO чи агентства?

Vyberte 1 odpověď
4

Hodnocení celkového zážitku Overall experience rating Оцінка загальних вражень

Ohodnoťte firemní akci na stupnici 1-10, kde 1 je nejhorší a 10 je nejlepší.
5

Která z atrakci Vás zaujala nejvíce? Which of the attractions caught your attention the most? Який із атракціонів привернув вашу увагу найбільше?

Prosíme, popište níže. Please describe below. Будь ласка, опишіть нижче.
6

Co bychom měli zlepšit pro příští firemní akci? What should we improve for the next company event? Що ми повинні вдосконалити для наступного корпоративного заходу?

Napište, co byste chtěli vidět nebo co byste chtěli, aby bylo jinak organizováno.
7

Očekával/a jste něco jiného od programu? Did you expect something different from the program? Чи очікували ви від програми чогось іншого?

Odpovězte, zda jste měli jiná očekávání ohledně programu akce.
8

Jak hodnotíte délku trvání akce? How do you rate the duration of the event? Як ви оцінюєте тривалість заходу?

Zda byla akce příliš dlouhá, příliš krátká nebo právě optimální délky.
9

Měli jste dostatek informací předem? Did you have enough information beforehand? Чи було у вас достатньо інформації заздалегідь?

Ohodnoťte, zda jste byli dostatečně informováni o průběhu akce a potřebných informacích.
10

Byla pro vás akce přínosem pro pracovní vztahy? Did the event benefit your working relationships? Чи пішла подія на користь вашим робочим відносинам?

Napište, zda se vám dařilo navázat nové kontakty nebo posílit stávající vztahy.