Skúsenosti sestier a ošetrovateľov so starostlivosťou o imobilných obéznych pacientov v nemocničnom prostredí

Vážené dámy, vážení páni,

 

obraciam sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie Vašich skúseností so starostlivosťou o imobilných obéznych pacientov v nemocničnom prostredí. Dotazník je súčasťou záverečnej práce, pričom Vás ubezpečujem, že je anonymný, a preto Vás prosím, aby ste na otázky odpovedali uvážlivo a úprimne.

 

Vopred ďakujem za Vašu ochotu a čas..

Spustiť dotazník