Hodnotenie kvality výučby UMB Žilina 2023

Milí študenti,


srdečne Vás pozdravujem. Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Odpoveďami prispejete k zvýšeniu kvality vzdelávania na UBM Žilina v odbore sociálna práca. Všetkým veľké poďakovanie a teším sa na stretnutie v AR 2023/2024!

Spustiť dotazník