.

Sebahodnotenie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často používate IKT vo výučbe

Vyberte jednu odpoveď
2

ako často používate formativne hodnotenie

Vyberte jednu odpoveď