.

Sebeláska

Vážení respondenti,

děkujeme, že jste si našli čas na vyplnění našeho dotazníku. Tématem tohoto průzkumu je sebeláska, což je důležitý pohled na osobní rozvoj a blahobyt. Vaše odpovědi nebo názory nám pomohou lépe porozumět tomu, jak vnímáte a praktikujete sebelásku.

Na závěr bychom vám chtěli poděkovat za vaši účast a otevřenost při sdílení vašich myšlenek a pocitů. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi cenné a budou v anonymitě. 

Dotazník by měl zabrat přibližně 5 minutek vašeho času a je pro věkovou kategorii od 15 do 30 let 

Děkujeme Domí a Elí

Zabezpečeno
1

Jste muž či žena?

Vyberte prosím jednu odpověď
2

Kolik vám je let?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jak se cítíte ohledně svého duševního zdraví?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak často se setkáváte s pocitem úzkosti či deprese?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak hodnotíte svůj spánek a kvalitu spánku?

Vyberte jednu odpověď
6

Máte se v současné době rádi?

Vyberte jednu odpověď
7

Co pro vás znamená pojem sebeláska

8

Jak se cítíte ohledně svého vzhledu?

Vyberte jednu odpověď
9

Jak často se srovnáváte s ostatními?

Vyberte jednu odpověď
10

Myslíte si, že jste ovlivněni médii, která určují “ideál krásy”?

Vyberte jednu odpověď
11

Myslíte více pozitivně nebo negativně

Vyberte jednu odpověď
12

Umíte říkat ne?

Vyberte jednu odpověď
13

Jak důležité je pro vás mít čas jen pro sebe?

Vyberte jednu odpověď
14

Jak často se věnujete činnostem, které vám přinášejí radost nebo nějaké naplnění

Vyberte jednu odpověď
15

Jaké činnosti vám přinášejí radost a naplnění do života

16

Jaká je vaše reakce, když uděláte chybu?

Vyberte jednu odpověď
17

Znáte nějakou osobu, která šíří sebelásku?

Vyberte jednu odpověď
18

Jakým způsobem projevujete lásku ke svým blízkým?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
19

Co pro vás znamená být šťastný?