.

Modernizace a automatizace chovu dojeného skotu

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Modernizace a automatizace chovu dojeného skotu
1

Vyberte svůj kraj

Vyberte jednu odpověď
2

Vyberte velikost vašeho podniku

Vyberte jednu odpověď
3

Máte zájem modernizovat* nebo automatizovat* Váš provoz?

*Modernizace- obnova původního zařízení, Automatizace - nákup robotů
Modernizace a automatizace chovu dojeného skotu
4

Jaké technologie dojení aktuálně používáte ve stájích?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Plánujete v následujících 5 letech modernizovat či automatizovat technologii dojení?

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud jste v předchozí otázce zvolil/a možnost "Neplánuji modernizovat ani automatizovat, uveďte prosím stručně důvod.

7

Pokud plánujete v příštích 5 letech modernizovat nebo automatizovat, uveďte prosím stručně jakým způsobem.

Modernizace a automatizace chovu dojeného skotu
8

Technologie krmení

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Plánujete v následujících 5 letech modernizovat či automatizovat technologii krmení?

Vyberte jednu odpověď
10

Pokud jste v předchozí otázce zvolil/a možnost "Neplánuji modernizovat ani automatizovat, uveďte prosím stručně důvod.

11

Pokud plánujete v příštích 5 letech modernizovat nebo automatizovat, uveďte prosím stručně jakým způsobem.

Modernizace a automatizace chovu dojeného skotu
12

Vyberte technologie které používáte ve Vaší stáji.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Plánujete v následujících 5 letech modernizovat či automatizovat technologii ustájení?

Vyberte jednu odpověď
14

Pokud jste v předchozí otázce zvolil/a možnost "Neplánuji modernizovat ani automatizovat, uveďte prosím stručně důvod.

15

Pokud plánujete v příštích 5 letech modernizovat nebo automatizovat, uveďte prosím stručně jakým způsobem.

Modernizace a automatizace chovu dojeného skotu
16

Vyberte prosím technologie které používáte ke zpracování kejdy.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

Plánujete v následujících 5 letech modernizovat či automatizovat technologii zpracování kejdy?

Vyberte jednu odpověď
18

Pokud jste v předchozí otázce zvolil/a možnost "Neplánuji modernizovat ani automatizovat, uveďte prosím stručně důvod.

19

Pokud plánujete v příštích 5 letech modernizovat nebo automatizovat, uveďte prosím stručně jakým způsobem.