.

Vždy to začína prvou cigaretou

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Kolko máte rokov ?

Vyberte jednu odpoveď
2

Aké máte pohlavie?

Vyberte jednu odpoveď
3

Máte odpor ku fajčeniu?

Vyberte jednu odpoveď
4

Kde ste sa prvý krát stretli s fajčením?

5

Varovali vás niekedy rodičia aby ste nezačali fajčiť?

Vyberte jednu odpoveď
6

Vyskúšali ste už cigaretu?

Vyberte jednu odpoveď
7

Ak fajčíte, kolko cigariet denne?

Vyberte jednu odpoveď
8

Vymenujte zdravotné problémy ktoré môže spôsobiť fajčenie

9

Fajčí nejaký člen vašej rodiny?

Vyberte jednu odpoveď
10

Aký je postoj vaších rodičov ku fajčeniu?

11

Čo si myslíte o maloletých a mladistvých ktorý fajčia?

12

Ako by ste reagovali keby vaše dieťa fajčilo?