.

Scală nominală cu ordin pentru clinician: experiența amprentei dentare clasice vs amprentei dentare moderne

Stimate Domnule sau Doamnă, vă rugăm să acordați câteva minute din timpul dvs. pentru a completa următorul chestionar.

Securizat
1

Cum evaluați gradul de disconfort resimțit în timpul amprentării dentare cu alginat? Dar în timpul scanării intraorale?

Indicați către ce valoare înclinați
0
Foarte mare disconfort
Fără disconfort
0
Foarte mare disconfort
Fără disconfort
2

Considerați că vă încadrați în timpul mediu stabilit pentru realizarea unei amprente dentare cu alginat?

Alegeți un răspuns
3

Considerați că vă încadrați în timpul mediu stabilit pentru realizarea unei scanări intraorale ?

Alegeți un răspuns