Powered by

Ankieta ewaluacyjna.

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety. Jej celem jest zebranie informacji oceniających realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na obszarze LGD "Dolina Giełczwi".

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do identyfikacji obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych lub wprowadzenia usprawnień.

Rozpocznij ankietę teraz