Motywacja

Krótka ankieta dotycząca bodźców motywujących i demotywujących do pracy.

Proszę o odpowiedź na kilka pytań. Odpowiedzi będą podstawą do sformułowania wniosków dotyczących motywacji wśród studentów, które z kolei staną się tematem rozważań pracy zaliczeniowej z podstaw zarządzania. 

Dziękuję!


Rozpocznij ankietę teraz