Zdravotní gramotnost osob s bolestí zad

Vážený pane/Vážená paní,

jmenuji se Adéla Halamová a studuji studijní program Aplikovaná fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK FTVS) a tímto si dovoluji Vás požádat o zodpovězení otázek/poskytnutí informací pro účel vypracování své diplomové práce s názvem Zdravotní gramotnost osob s bolestí zad

Cílem tohoto výzkumného projektu je zjištění korelace mezi úrovní zdravotní gramotnosti u dospělých osob s bolestí dolní části zad a obavou z pohybu, tedy kineziofobií. 

Dotazník je možné vyplnit nejpozději do září 2024. 

Výzkum je určen pro osoby ve věku 18-80 let, které mají nebo měli v minulosti zkušenost s bolestí zad v bederní oblasti. Mezi vylučující kritéria patří malignity, fraktury páteře, zánětlivá onemocnění a čerstvé pooperační stavy.

Výzkum byl schválen vedoucí(m) práce na UK FTVS.

Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se můžete seznámit po proběhnutí výzkumu na emailové adrese: adelka.halamova@gmail.com  

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS.


Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.

Spustit dotazník teď