Hodnocení spokojenosti se stravováním ve školní jídelně TĚŠKOVICE- dietní stravování

Milí rodiče žáků, kteří využívají dietního stravování ŠJ,

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník nám pomůže zjistit vaše požadavky i případné nedostatky v dietním stravování ŠJ a tedy i možnost poté tyto zjistěné nedostatky odstanit. Cílem dotazníku je pro vás a vaše děti zkvalitnit dietní stravování ve ŠJ.

Spustit dotazník teď