.

Dotazník o herní kondici a zdraví

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste muž nebo žena?

Vyberte jednu možnost.
2

Hrajete fotbal?

Vyberte jednu možnost.
3

Jak hodnotíte svou současnou herní kondici?

Hodnoťte na stupnici od 1 do 10.
4

Jak pravidelně cvičíte?

Napište krátkou odpověď.
5

Jaké sporty kromě fotbalu aktivně provozujete?

Napište všechny sporty, které aktivně cvičíte.
6

Máte nějaké zdravotní omezení ovlivňující vaši herní kondici?

Napište krátkou odpověď.
7

Jaká je vaše obvyklá strava v den tréninku?

Napište krátkou odpověď.
8

Jste pravidelně kontrolován/a lékařem ohledně svojí herní kondice?

Vyberte jednu možnost.
9

Máte nějaké specifické cvičební rutiny nebo postupy pro udržení herní kondice?

Napište krátkou odpověď.
10

Berete nějaké doplňky stravy nebo vitamíny pro podporu herní kondice?

Napište krátkou odpověď.