.

Potřebnost založení dětské skupiny ve městě Aš

Prosíme o vyplnění do 16.6.2024

Zabezpečeno
Založení dětské skupiny ve městě Aš 2024
1

Využil/a byste možnosti umístit své dítě ve věku 0,5 - 3 roky do dětské skupiny - alternativy jeslí nebo mateřské školy pro nejmenší děti?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak byste zhodnotili potřebnost založení dětské skupiny ve městě na stupnici od 1 do 10?

Chybí vám služba, která by zajistila péči o vaše dítě ve věku od 6 měsíců do 3 let , pokud byste potřeboval/a? 1 - nechybí, 10- chybí velice
3

Jaké konkrétní aktivity byste si přáli ve dětské skupině?

Jakou máte představu o náplni činnosti dětí v této skupině
4

Jsou vaše děti aktivně zapojeny v současných dětských skupinách v jiných městech?

Vyberte jednu možnost.
5

Pokud vnímáte vznik dětské skupiny jako důležitý, proč by byl důležitý právě pro vás ?

práce, potřeba odpočinout si a mít volný čas i pro sebe, rozvoj dítětě....
6

Jaká provozní doba dětské skupiny by vám vyhovovala?

Jedná se o službu neposkytující noční hlídání ani provoz ve volných dnech - víkendy a státní svátky
7

Moje dítě/ děti by navštěvovaly dětskou skupinu spíše:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Kolik dětí by mělo být podle vás minimálně ve skupině, aby byla pro vás skupina zajímavá?

Vyplňte počet dětí, který by podle vás byl minimálně potřebný pro vznik dětské skupiny.
9

Jaké jsou vaše očekávání od možné budoucí dětské skupiny ve městě?

Napište svá očekávání ohledně fungování budoucí dětské skupiny.
10

Jak často by vaše děti navštěvovaly dětskou skupinu ve městě?

Vyberte jednu možnost.
11

Využívali byste služeb DS o prázdninách?

Vyberte jednu odpověď
12

Máte další nápady nebo požadavky ohledně založení dětské skupiny ve městě?

Napište, pokud máte další nápady, požadavky nebo komentáře týkající se založení dětské skupiny.
13

Kolik byste byl/a ochotná za služby dětské skupiny platit měsíčně?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Požadovala byste zajištění stravy pro vaše dítě přímo ve skupině?

Jednalo by se samozřejmě o placenou službu
15

Dobrovolné - chcete nám zanechat kontakt pro případné zasílání bližších informací?

Není povinné
Založení dětské skupiny ve městě Aš 2024