.

Téma: začátek 90. let v Československu a České republice - transformace společnosti po pádu komunistického režimu

Dobrý den,

ráda bych vás poprosila, abyste věnovali několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku k mé diplomové práci z učitelství historie pro střední školy. Dotazník je určen učitelům dějepisu na gymnáziích a týká se pojetí výuky změn (ve) společnosti na začátku 90. let 20. století po sametové revoluci. Otázek je celkem 16.

Předem děkuji za Váš čas.

Srdečně

Mgr. Ester KyselkováZabezpečeno
1

Kolik máte let pedagogické praxe?

Vyberte jednu odpověď
2

Využíváte často učebnice při výuce 20. století?

Vyberte jednu odpověď
3

Využíváte učebnice při přípravě na hodinu?

Vyberte jednu odpověď
4

Jestliže ano, které?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Kolik vyučovacích hodin obvykle v jedné třídě v rámci dějepisu věnujete událostem 90. let po pádu komunistického režimu?

6

Využíváte při výuce i jiné zdroje, než jsou učebnice (např. online stránky, dokumentární filmy apod.)?

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud využíváte online zdroje, které to jsou?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Pokud při výuce využíváte dokumentární filmy o 90. letech, které to jsou?

9

Využíváte ještě nějaké další způsoby výuky na toto téma?

10

Považujete Vy sami výuku o transformaci společnosti po pádu komunistického režimu za důležitou?

Vyberte jednu odpověď
11

V rámci výuky o začátku 90. let, jakou přikládáte důležitost (co se týče časové dotace) těmto fenoménům?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
12

Postrádali jste v předchozí otázce nějaký důležitý fenomén 90. let? Pokud ano, který?

13

Považujete výuku o transformaci společnosti 90. let za kontroverzní či problematickou?

Vyberte jednu odpověď
14

Myslíte si, že na výuku tohoto tématu zbývá ve výuce dostatek času?

Vyberte jednu odpověď
15

Učíte Vy sami o 90. letech rádi?

Vyberte jednu odpověď
16

Na závěr můžete své odpovědi dále rozvést a podělit se o své názory či zkušenosti (např. proč o tématu učíte rádi/neradi, jak na téma ve Vašich hodinách reagují žáci, jestli zbývá pro téma v hodinách dostatek času...).

Ještě jednou děkuji za Váš čas a přeju vše dobré!