Wypalenie zawodowe nauczycieli a obciążenie zawodowe, stres i etyka w pracy

Szanowni Państwo,


nazywam się Kamila Serafin i jestem studentką V roku studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także I roku studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w poniższym badaniu, dotyczącym wypalenia zawodowego nauczycieli. Jest ono częścią mojej pracy magisterskiej, poświęconej temu zjawisku.


Poniżej znajdą Państwo 5 kwestionariuszy, których wypełnienie zajmie ok. 25-30 minut. Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy i dobrowolny - w każdej chwili istnieje możliwość wycofania się z badania bez podania przyczyny. Zebrane wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na każdym etapie badania oraz po jego zakończeniu można kontaktować się z osobą odpowiedzialną za projekt na adres mailowy: kamila03.serafin@student.uj.edu.pl


Bardzo dziękuję za poświęcony czas.


Rozpocznij ankietę teraz