.

VALORILE CULTURALE ȘI EFICIENȚA MARKETING-ULUI Cum influențează valorile culturale succesul campaniilor

Stimat(ă)/e doamnă/domnule, vă rog să acordați câteva minute din timpul dumneavoastră pentru a completa următorul chestionar.

Securizat
1

Care sunt valorile principale promovate de organizația dumneavoastră?

Alegeți un răspuns
2

Cultura organizațională în care activați este mai degrabă o cultură ...

Alegeți un răspuns
3

În ce măsură considerați că valorile organizației influențează activitățile de marketing social?

Select one answer
4

Cât de eficientă considerați că este comunicarea internă în cadrul organizației dumneavoastră?

Alegeți un răspuns
5

Cum apreciați implicarea angajaților în dezvoltarea campaniilor de marketing social?

Alegeți un răspuns
6

În ce măsură considerați că organizația dumneavoastră promovează inovația în marketing-ul social?

Select one answer
7

Cât de bine sunt integrate valorile de responsabilitate socială în strategia de marketing a organizației?

Alegeți un răspuns
8

În ce măsură considerați că leadership-ul influențează succesul campaniilor de marketing social?

Alegeți un răspuns
9

Cât de eficiente considerați că sunt campaniile de marketing social desfășurate de organizația dumneavoastră?

Alegeți un răspuns
10

Cum evaluați impactul culturii organizaționale asupra performanței generale a campaniilor de marketing social?

Alegeți un răspuns