Syndróm vyhorenia MOV

Milí pedagógovia,


prosím Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou výskumu zameraného na syndróm vyhorenia u pedagogických zamestnancov. Vaša spolupráca umožni získať informácie o troch základných aspektoch syndrómu vyhorenia, ktorými sú depersonalizácia, emocionálne vyčerpanie a osobné uspokojenie.

Dotazník je anonymný, získané údaje budú použité len na účely výskumu. Odpovede sa nebudu spájať s Vašou osobou.


Spustiť dotazník