Powered by

FEES door logopedisten

Geachte Heer / Mevrouw,


Welkom bij deze vragenlijst met betrekking tot het uitvoeren van FEES door logopedisten. Met FEES wordt ‘Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken’ bedoeld. Eind 2016 heeft de NVLF de werkgroep ‘FEES door logopedisten’ opgericht. Binnen de werkgroep is een consensusdocument opgesteld. In het document wordt onder andere beschreven aan welke eisen een logopedist moet voldoen om zelfstandig FEES uit te kunnen voeren.

Via deze link krijgt u toegang tot het document: 


https://www.nvlf.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Consensusdocument-FEES_Herzien_v20220831.pdf


In de periode 2020-2021 werd een pilotfase gestart. Logopedisten konden gedurende deze periode het document opvragen bij de NVLF. Zij ontvingen het document na het invullen van een vragenlijst met als doel het in kaart brengen van de huidige werkwijze en beperkingen die logopedisten ervaren bij het zelfstandig uitvoeren van FEES. Slechts 25 respondenten gaven aan zelfstandig FEES uit te voeren. Om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie is een nieuwe enquête opgesteld. Deze enquête is gericht op logopedisten die reeds zelfstandig FEES uitvoeren. Met ‘zelfstandig FEES uitvoeren’ wordt bedoeld: zelfstandig een endoscopie uitvoeren als onderdeel van de FEES. Het gaat er dus om dat u de persoon bent die de endoscopie uitvoert.

 

De vragenlijst is samengesteld in samenwerking met Ellen ‘t Hooft, logopedist werkzaam in de medisch specialistische revalidatie. Zij volgt op dit moment, naast haar werkzaamheden, de ‘Postgraduaat Dysfagie’ aan de Artevelde Hogeschool te Gent en zal de gegevens verwerken in haar scriptie. Het onderzoek vindt plaats onder supervisie van de NVLF. Het doel van het onderzoek is de huidige situatie in kaart brengen en toetsen in hoeverre deze afwijkt van de normen die gesteld worden in het consensusdocument. Om een kloppend beeld te krijgen van de huidige situatie graag uw eerlijke antwoord op de vragen. Wanneer meerdere logopedisten in uw vakgroep FEES uitvoeren, wordt aan jullie allen aanbevolen individueel de vragenlijst in te vullen. Daarnaast wordt het delen van deze enquête binnen uw netwerk zeer op prijs gesteld.

 

Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Echter om waar nodig antwoorden te verifiëren wordt u aan het einde van de enquête gevraagd uw e-mailadres achter te laten. Uw gegevens zullen gedurende het onderzoek in het beheer van de NVLF blijven. Na het onderzoek worden de gegevens verwijderd.

 

De vragenlijst bestaat, afhankelijk van uw antwoorden, uit 29 tot 37 vragen en zal ongeveer 15 minuten van uw tijd vragen.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023