Dotazník dětská mozková obrna

Vážení rodiče, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká dětské mozkové obrny. Dotazník se skládá ze 30 otázek a bude součástí mé bakalářské práce, která se zabývá životem jedince s DMO. 

Jsem studentka 3.ročníku obor Speciální pedagogika na Technické univerzitě v Liberci. Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro účely bakalářské práce. Otázky jsou uzavřené, někde je potřeba odpověď doplnit nebo je odpovědí více.

Předem děkuji za vyplnění mého dotazníku. 

Spustit dotazník teď