.

Názory dětí na trávení volného času s rodiči

Žádám Vás o vyplnění mého dotazníku, moc děkuji. 

Zabezpečeno
1

Jaké volnočasové činnosti děláte s rodiči nejčastěji během školního týdne?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Kterou z uvedených činností děláš s rodiči nejraději a kterou nejméně rád/a ? A proč?

3

Je něco, co by jsi chtěl/a dělat s rodiči častěji během školního týdne?

4

Jaké volnočasové činnosti děláte s rodiči nejčastěji během víkendů?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Kterou společnou činnost s rodiči máš během víkendu nejraději, a kterou nejméně rád/a? A proč?

6

Jaké činnosti děláte s rodiči nejčastěji během jarních a vánočních prázdnin?

7

Máte nějaké návrhy, jak by se daly vaše chvíle s rodiči ještě zlepšit?