Ondernemen in de danssector

Beste dansdocent, dansleraar, dansschoolhouder, ondernemer en besturen van dans verenigingen,

Als sector brede brancheorganisatie voor dans, nodigt de Nederlandse Vereniging voor Dansleraren (NVD) u uit om deel te nemen aan een enquête over de administratieve toedeling van de danssector.

Iedere onderneming of organisatie heeft activiteiten. Vaak in de vorm van het leveren van producten of diensten. Bij het opstarten van je bedrijf meld je je aan bij de Kamer van Koophandel (KvK) daarbij geef je door wat je onderneming doet. Uit de beschrijving hiervan leidt KVK één of meerdere SBI-codes af. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling, een indeling van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Deze code is gekoppeld aan de economische activiteit van uw bedrijf. De overheid gebruikt de SBI-indeling onder andere om beleid te maken.

Tijdens de coronapandemie is gebleken dat de danssector in zijn geheel een grijs gebied voor de overheid is, Vaak zelfs compleet onzichtbaar.

Vanwege de grootschaligheid van de chaos dat deze pandemie heeft veroorzaakt is het van belang om de SBI-codes voor de danssector te herzien.

De variabele tussen cultuur en sport is onwerkbaar gebleken en heeft ontstentenis bij de ondernemers veroorzaakt. Er kan geen duidelijke lijn getrokken worden voor zowel overheid, als belastingdienst en ondernemers zelf. 

Afwisselend wordt de danssector onder cultuur dan weer onder sport geschaard. Doordat de danssector met veel diversiteit te maken heeft, zijn we helaas niet direct als 1 sector zichtbaar voor de instanties

Onder welke bedrijfsvoering je ook ingeschreven staat, er wordt bedrijfsmatig belasting afgedragen, daarom ben je voor de overheid een ondernemer.

Om u als ondernemer en daarbij de gehele danssector in beeld te krijgen bij de overheid, vragen wij u, naar aanleiding van onze gesprekken met de ministeries VWS, OCW en EZK , MKB-Nederland, VNO NCW, de Kamer van Koophandel deze enquête in te vullen om zo de crux binnen de sector in kaart te krijgen

Er wordt gestreefd naar een goede economische omschrijving die het algemeen belang van de ondernemer vertegenwoordigt met een passende btw percentage.

We vragen u vriendelijk om een momentje om deze enquête in te vullen en te retourneren. De antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt. De resultaten worden vermeld via www.nvd.dance en de facebookpagina van de NVD.

Alle gegevens worden sector breed verzameld, hierop worden de resultaten planmatig aangeboden in samenwerking met MKB-Nederland aan de desbetreffende instanties binnen de overheid om zo de danssector een passende SBI code en mogelijkerwijs BTW percentage te bewerkstelligen.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023