.

Marktonderzoek: kinderboerderij

Hartelijk dank dat u de tijd neemt om deze enquête in te vullen. Uw mening is van groot belang voor ons kinderboerderijplan. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de interesse en waarde die mensen hechten aan een kinderboerderij. De informatie die u verstrekt, zal worden gebruikt om ons te helpen bij het vormgeven van ons project.

Beveiligd
Marktonderzoek: kinderboerderij
1

Bent u ooit op een kinderboerderij geweest?

Kies één antwoord
2

Wat was uw ervaring hierbij?

3

Wat vind u belangrijk bij een kinderboerderij?

Kies één of meer antwoorden
4

Welk van de genoemde punten vind u het belangrijkst

Kopieer dat en plak het hieronder
5

Wat vind u nog meer belangrijk bij een kinderboerderij

Indien u geen extra punten heeft, mag u dit leeg laten
Marktonderzoek: kinderboerderij
6

De activiteiten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor kinderen tot 12 jaar oud. Heb je een broertje, zusje, kind of ben jezelf 12 jaar of jonger?

Kies één antwoord
7

Wat vind jij of je broertje/zusje een leuke activiteit voor een kinderboerderij.

Deze vraag is voor diegene die een broertje of zusje hebben of die zelf 12 jaar oud zijn.
8

Wat vind u een leuke activiteit voor een kinderboerderij?

Deze vraag is verplicht voor diegene die nee hebben ingevuld bij vraag 6.
9

Voor de kinderboerderij moeten we een mascotte hebben. Heb jij een leuk idee? Gebruik hierbij je fantasie.

10

Welke dieren moeten volgens jou op een kinderboerderij zijn?

11

Moet de kinderboerderij gratis of betaald toegankelijk zijn?

Denk aan de voordelen en nadelen. Wat zou een geschikt bedrag zijn?
Marktonderzoek: kinderboerderij
12

Bedankt voor uw deelname! Als bedankje verloten we 2 cadeaupaketten t.w.v. €30 te besteden bij baarles spe isliteitenhuis. Gelieve uw naam, Telefoonnummer en email hier onder te plaatsen als u mee wilt doen in de loting.

Gesponsord door Baarle's specialiteitenhuis