Homosexualita

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1. Pohlaví
Povinná odpověď

2. Věk
Povinná odpověď

3. Jste věřící
Povinná odpověď

4. V kolika letech jste si uvědomil/a že jste homosexuál?
Povinná odpověď

5. Cítíte se být diskriminován/a?
Povinná odpověď

6. Přijde vám Česká republika tolerantnější k homosexualitě na rozdíl od jiných států?
Povinná odpověď

7. Myslíte si, že jste se s tím vyrovnal/a?
Povinná odpověď

8. Přijala to vaše rodina?
Povinná odpověď

9. Přijalo to vaše okolí?
Povinná odpověď

10. Je pro vás lehké najít partnera/partnerku?
Povinná odpověď

11. Setkal/a jste se s šikanou vzhledem k vaší orientaci?
Povinná odpověď

12. Chcete do budoucna vstoupit do registrovaného partnerství?
Povinná odpověď

13. Znáte legislativu spojenou s homosexualitou?
Povinná odpověď

14. Chcete aby se v České republice zavedla možnost adopce dítěte v registrovaném partnerství?
Povinná odpověď