Voľba PREDSEDU Odbornej rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť B

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník