.

Syndróm suchého oka

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Váš vek?

Vyberte jednu odpoveď
2

Trpíte syndrómom suchého oka?

Vyberte jednu odpoveď