.

Work-life balance pracovníkov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Vážení zamestnanci,

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži ako podklad k mojej diplomovej práci na tému Work-life balance pracovníkov školstva. Dotazník je anonymný. Prosím, vyznačte v každej otázke len jednu z možností. Pokiaľ je to možné, postupujte intuitívne a nad odpoveďami príliš nepremýšľajte.

Veľmi pekne ďakujem za Váš čas, ochotu a Vašu pomoc.  

Zabezpečené

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1

Pohlavie

2

Zamestnanec

3

Ako často prekračujete Váš štandardný pracovný čas.

Nasledujúce výroky budú vyhodnotené pomocou Likertovej škály odpovedí. Prosím, označte to, čo s Vami najviac rezonuje.

PRODUKTIVITA

4

S kvalitou mojej práce som spokojný/á.

5

Pracujem efektívne.

ENERGIA

6

V práci sa cítim nadšený/á.

7

V práci sa cítim plný/á energie.

8

Naozaj mi záleží na plnení pracovných úloh.

9

Snažím sa zabezpečiť, aby práca bola dokončená.

PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ

10

Mám rád/rada svoju prácu.

11

So svojou prácou som spokojný/á.

12

Cítim osobné uspokojenie, keď robím svoju prácu dobre.

ZAMERANIE A VÝZNAM VOĽNÉHO ČASU

13

Nájsť si čas na oddych je pre mňa ťažké.

14

Pracovné povinnosti mi robia ťažším splniť si domáce povinnosti.

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY (konflikt medzi prácou a voľným časom)

15

Nemám dostatok času na voľnočasové aktivity kvôli mojej práci.

16

Nemám energiu sa zúčastňovať voľnočasových aktivít kvôli mojej práci.

 VÄZBA 

17

Myslím na prácu, keď som so svojou rodinou.

18

Nepočúvam, čo ľudia v rodine hovoria, pretože myslím na prácu.

19

Po práci potrebujem byť sám/sama.

20

Negatívnu energiu z práce prenášam aj na rodinu.

ŠŤASTIE - MOJE ZAPOJENIE DO PRÁCE

21

Poskytuje mi pocit úspechu a to mi pomáha byť šťastným členom rodiny.

ROVNOVÁHA MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM

22

Je pre mňa veľmi ľahké zladiť požiadavky mojej práce a môjho osobného a rodinného života.

23

Mám dostatok voľného času, aby som si udržal/a primeranú rovnováhu medzi pracovným a osobným/rodinným životom.

24

Keď si vezmem dovolenku, môžem sa oddeliť od práce a užiť si ju.

25

Cítim sa byť úplne úspešný/á pri zosúlaďovaní svojho pracovného a osobného/rodinného života.

26

Kultúra mojej organizácie mi pomáha zladiť prácu a rodinné povinnosti.

27

Veľmi rád/rada by som strávil/a zvyšok svojho pracovného života v tejto organizácií.

28

Mám pocit, že moja práca a život sú v tejto práci vyvážené.

Ďakujem Vám za spoluprácu.