.

SIC

De bedoeling van deze enquete is om meer duidelijkheid en openbaring te creëren. Deze enquete gaat over verschillende elementen binnen SIC, aanstaande zondag zullen we de resultaten bespreken. Vul het zo mogelijk uitsluitend volledig en naar waarheid in!

Beveiligd
1

Naam:

2

In welk categorie zet jij jezelf in?

Kies één antwoord
3

Op basis van de antwoord op je vorige vraag, waar kan jij persoonlijk meer aan werken?

En welke hulpmiddelen heb je daarbij nodig?
4

Hoe heb jij van SIC gehoord?

Kies één of meer antwoorden
5

Wat is volgens jou de missie en visie van SIC?

6

Wat heeft jou geleid om in de groep te komen?

7

Op basis van jouw antwoord op de vorige vraag, worden jouw wensen ook vervuld? Zo ja, hoe?

Zo niet, hoe niet?
8

Vindt jij dat je persoonlijk een steentje bijdraagt om in je wensen te kunnen voorzien? Zo ja, hoe?

Zo niet, wat kan jij beter doen?
9

Wat vindt jij van de inhoud binnen SIC?

Meetings twee keer per week, prayer meetings etc?
10

Op basis van jouw vorige antwoord; Waarom te veel, goed of te weinig?

11

Wat denk jij dat de reden is van de tap-in groepen?

12

Heb jij behoefte aan een tap-in groep?

Kies één antwoord
13

Hoe ben jij hier om jouw andere zusters te helpen?

14

Heb je tips-en of tops over SIC?