Chyby v sociálnej percepcii u študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky

Milé študentky/milí študenti,

prosím Vás o vyplnenie dotazníka, ktoré Vám zaberie cca 5-6 minút. Dáta budú spracované pri plnom rešpektovaní Vášho súkromia a za zachovania dôvernosti informácií. Výsledky budú použité v rámci prieskumnej časti mojej bakalárskej práce, ktorá má názov Chyby v sociálnej percepcii u študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky. Výsledky budú zverejnené len v spriemerovanej podobe za celú vzorku respondentov.

Spustiť dotazník