Dotazník k Analytické části MAP IV, Evaluaci a evaluaci Akčního plánu na rok 2023

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď