17. NÁRODNÝ ZRAZ CYKLOTURISTOV HRONEC - Záväzná prihláška

Záväzne sa prihlasujem na 17. Národný zraz cykloturistov, ktorý sa uskutoční v termíne 31.8.-2.9.2018 na Horehroní - stredisko Hotel DROTÁR, Hronec. Svojou prihláškou sa zaväzujem, že riadne uhradím účastnícky poplatok a poplatky za objednané služby.

Účastnícky poplatok:

15 eur / 20 eur pre členov SCK (registrácia do 1. júla 2018 / po termíne)*

20 eur / 25 eur pre nečlenov (registrácia do 1. júla 2018 / po termíne)

*Možnosť objednania zrazového trička (7 €)

Osobné údaje bude použité len pre potreby organizátora a nebudú posunuté ďalším stranám, ani zneužité na iné účely.

Pre pokračovanie v dotazníku je nutné kliknúť na šípku doprava pod poslednou otázkou.

Spustit dotazník