Přihláška na červnové online setkání

Online setkání proběhne v 18:30.


Setkání je jako vždy určeno pro: pacienty diagnostikované s EDS/HSD, pacienty s podezřením na EDS/HSD, pro blízké pacientů s EDS/HSD - a uvítáme také pacienty s podobnými diagnózami (např. Marfanův syndrom) či pacienty s poruchami, které se často vyskytují u pacientů s EDS/HSD (např. dysautonomie). Uvítáme pacienty jak z České republiky, tak ze Slovenska.

PŘEJÍT NA PŘIHLÁŠKU