Powered by

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KOSTOMŁOTY DO ROKU 2030

Szanowni Państwo, trwają prace nad nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kostomłoty. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w naszej Gminie oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu w sferze społecznej. Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kostomłoty do 2030 roku. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Rozpocznij ankietę teraz