Inovativní doprava pro Modřice


Dobrý den,

rádi bychom vás jménem vedení města Modřice požádali o vyplnění dotazníku, který byl avizován v posledním čísle Zpravodaje.

Informace k průzkumu naleznete také na stránkách https://www.mesto-modrice.cz/, na FB stránce https://www.facebook.com/modricemesto a na stránkách www.jinag.eu

Cílem našeho průzkumu je získat informace o cestovní poptávce mezi obyvateli Modřic. 

Účelem je výběr několika míst v Modřicích a okolí pro posílení dopravní obslužnosti. V lokalitách, které nám pomůžete vybrat, bude navrženo dočasné posílení hromadné dopravy založené na poptávkovém principu.

Co to je poptávková doprava? Jednoduše jde o moderní způsob hromadné dopravy, která se nedrží běžných tras a jízdních řádů. Autobus přijede na zavolání podle vašich potřeb a odveze vás tam, kam potřebujete.

Tento navržený systém bude sloužit jako dočasný pilotní projekt, kterým vyzkoušíme, jak dobře funguje a jak jste s ním spokojeni. Získané zkušenosti nám pak pomohou systém nastavit co nejlépe a případně zavést i na jiných místech v kraji. 

Děkujeme za Váš čas a cenné informace. Jako poděkování na Vás na konci dotazníku čeká překvapení :-).

Spustit dotazník teď